Rakrute 3: Vaset

 

                                              Forklaring på avgangsfargene.

 

  - -   - -   Fre
Fra Lør Lør   Lør Lør Lør Lør
Gomobu........... ... 1030   ... ... ... ...
Knippeset........ 1015 1115   ... ... ... ...
Sekskanten...... 1015 kontinuerlig til 1245 1830 2030
Vasetsenteret.. 1017 1117   1217 1247 1832 2032
Vaset seter...... 1020 1120   1220 1250 1835 2035
Ulnesøya.......... 1030 1130   1230 1300 1845 2045
Fagernes.......... 1045 1145   1245 1315 1900 2100

 

Retur fra - -   - - Fre Fre
Fagernes til:
Lør Lør   Lør Lør Lør Lør
Vaset............... 1430 kontinuerlig til 1730 1930 0130
Knippeset......... 1500 1600   ... ... ... ...
Gomobu............ ... ...   1700 ... ... ...
  NB: Alle returklokkeslett er avgangstid fra Fagernes!