Rakrute 2: Golsfjellet - Sanderstølen - Tisleidalen

Denne ruta starter på bussholdeplassen på fv. 51 ved krysset mot Golsfjellet (Storefjell). Kjører så fv. 51, innom Sanderstølen (forutsatt at det er nok snuplass til buss der) og Fjellbu til Leira og E16 til Fagernes skysstasjon. Vi stopper på alle bussholdeplasser, samt noen "etablerte" stopp oppe på fjellet der det blir litt vel langt mellom bussholdeplassene. Vi stopper der det er forsvarlig, men f.eks. ikke rett før eller etter uoversiktlige svinger.

 

                                               Forklaring på avgangsfargene.

 

Fra Lør Lør Lør Lør Lør
Fjellheim......... 0935 1005 1105 1205 1825
Sanderstølen... 0945 1015 1115 1215 1835
Vasetdansen Fv.51... 0950 1020 1120 1220 1837
Fjellbu............. 0955 1025 1125 1225 1840
Fagernes......... 1020 1050 1150 1250 1905

 

Retur fra - -   - - Fre
Fagernes til:
Lør Lør   Lør Lør Lør
Sanderstølen... 1430 kontinuerlig til 1730 0130
Fjellheim.......... ... 1530   1630 1730 0130
  NB: Alle returklokkeslett er avgangstid fra Fagernes!