Rakrute 7: Oslo - Hønefoss - Bagn - Aurdal

 

                                          Forklaring på avgangsfargene.

 

  - Tor Tor  - -  Tor -
  - Fre Fre Fre -  Fre -
Fra Lør Lør Lør  - Lør - Lør
Oslo bussterm.. ...  0835  1025  1605  1605  1705  ...
Hønefoss.......... ...  0938  1138 |  1712  1812  ...
Nes i Ådal.......... ... 1027 1227 1812 1802 1902 ...
Bagn sk............. 0940 1103 1303 1848 1838 1938 1940
Bjørgo............... 0950 1115 1315 1900 1850 1951 1950
Fagernes.......... 1010 1135 1335 1920 1910 2010 2010

 

  Tor Tor Tor -
  Fre Fre Fre Fre
Fra - Lør Lør Lør
Fagernes........... 1545 1710 1910 0130
Aurdal krk.......... 1558 1723 1923 0142
Bagn sk............. 1617 1742 1942 0200
Nes i Ådal.......... 1656 1821 2019 ...
Hønefoss........... 1744 1909 2107 ...
Oslo bussterm... 1855 2015  2210  ...