Forsinkelser og innstilte busser

På grunn av ekstremt glatte veger er flere busser i Gjøvikområdet forsinket eller innstilt torsdag 17.desember.

Publisert  , Sist oppdatert 

Det blir kjørt fra Odnes skole til Bergegarda og Fluberg

15:03 fra Gjøvik over Raufoss og Trevatn til Hov er innstilt.

15:03 fra Gjøvik over Hasvoldseter er innstilt.

14:20 fra Gjøvik til Fagernes er innstilt, blir kjørt når bussen kommer til Gjøvik

15:45 fra Gjøvik til Fagernes er innstilt. Kjøres fra Dokka når bussen kommer dit.(Kanskje i rute fra Dokka)

12:45 Dokka-Oslo innstilles i sin helhet, og dermed også 16:30 Oslo-Dokka

15:45 Dokka-Oslo regner vi med går som normalt.

All skolekjøring fra Søndre Land Ungdomsskole og Fryal skole er innstilt.

 

Ellers i Valdres er føret helt fint og alle busser går i rute.