Kundesenter

Her kan du få svar på spørsmål angående busskort, reisevilkår, hittegods med mer.

Ris, ros og annet

Hvis du ønsker å ta kontakt med oss, kan du gjøre det via kontaktskjema, e-post, telefon eller brev.
 

Hittegods

Hver dag blir det liggende igjen votter, luer, poser og sekker på våre busser. Det meste av dette havner til slutt på vårt kontor i 2. etasje, Fagernes Skysstasjon, Jernbanevegen 7 på Fagernes. Som hovedregel blir alt hittegods liggende i bussen noen dager før det blir lagt inn til vårt kontor. Uavhentet hittegods blir etter tre måneder enten kastet, levert til hjelpsending/miljøstasjon eller innlevert til Politiet.

Hvor: 1-3 dager: Deretter: Tlf.
Lokalbusser i Nordre Land I bussen JVB Dokka 61 36 59 00
Lokalbusser i Søndre Land I bussen JVB Hov 61 36 59 00
Langrutebusser JVB Fagernes JVB Fagernes 61 36 59 00
       
Valdresekspressen og Øst-Vest Xpressen:      
Se nor-way.no      

 

Innlandskortet

Tar du ofte buss i Oppland? Da vil det lønne seg å kjøpe et kort.

Innlandskortet finnes i flere varianter; Innlandskortet periode, Reisepenger og Innlandskortet periode barn/ungdom.Kortet kjøpes om bord på Opplandstrafikk sine eller på et salgskontor.

Skolereisekort

Skoleelever som ikke er skyssberettiget etter offentlig skoleskyssordning kan kjøpe Innlandskortet.
Innlandskort kan benyttes når det er ledig kapasitet på bussen.
Kortet kan kjøpes på bussen eller Skysstasjonene

 

Ruteopplysning

Utover våre egne rutetider finnes flere rutetider her:


Hvor

Internett
Tlf. fra samme fylke
som reisen skal tas
Tlf. utenfra fylket hvor
reisen skal foregå
Nor-Way Bussekspress nor-way.no 177 815 44 444
Oppland opplandstrafikk.no 177 815 00 191
Oslo og Akershus Ruter.no 177 815 00 176
Buskerud Brakar.no 177 815 00 184
Sogn og Fjordane kringom.no 177 815 00 178
Hordaland  Skyss.no  177 815 00 198
       
NSB nsb.no 815 00 888 815 00 888

 

Reisevilkår

Her finner du informasjon om vilkår for transport med rutegående busstrafikk i Norge

 

FAQ

Her er svarene på de mest stilte spørsmål om JVBs tjenester. 

Hvis du ikke får svar på ditt spørsmål på denne siden, ta kontakt med JVBs kundeservice.
Vi forsøker å svare på alle forespørsler innen 24 timer eller en virkedag.