Rakrute 2: Tisleidalen - Sanderstølen - Golsfjellet - Gol

Denne ruta starter på bussholdeplassen på fv. 51 ved krysset mot Golsfjellet (Storefjell). Kjører så fv. 51, innom Sanderstølen (forutsatt at det er nok snuplass til buss der) og Fjellbu til Leira og E16 til Fagernes skysstasjon. Vi stopper på alle bussholdeplasser, samt noen "etablerte" stopp oppe på fjellet der det blir litt vel langt mellom bussholdeplassene. Vi stopper der det er forsvarlig, men f.eks. ikke rett før eller etter uoversiktlige svinger.

Billetter med dagtakst kan kjøpes på www.nor-way.no.

                                               Forklaring på avgangsfargene.

 

Billettpriser   - - Fre - Fre - -
Dagtid Kveld/natt Fra

Lør

Lør Lør Lør Lør Lør Lør
 170,-   Gol skysstasjon 0915 0945 ... ... ... ... ...
 150,-  200,- Fjellheim......... 0935 1005 1105 1205 1725 1825 1925
 90,- 120,-  Sanderstølen... 0945 1015 1115 1215 1735 1835 1935
 90,- 120,-  Vasetdansen Fv.51... 0950 1020 1120 1220 1737 1837 1937
 90,- 120,-  Fjellbu............. 0955 1025 1125 1225 1740 1840 1940
    Fagernes......... 1020 1050 1150 1250 1805 1905 2005
 

 

Billettpriser Retur fra - -  - Fre - - Fre
Dagtid Kveld/natt Fagernes til:
Lør Lør Lør  Lør Lør Lør Lør
90,- 120,- Sanderstølen... 1430 1530 ... 1630 1730 1830 0130
150,- 200,- Fjellheim.......... 1430 1530  ... 1630 1730 1830 0130
170,-   Gol skysstasjon ... ...  1600  ... 1730 ... ...
 
     NB! Alle returklokkeslett er avgangstid fra Fagernes!