Rakrute 7: Oslo - Hønefoss - Bagn - Aurdal

 

                                          Forklaring på avgangsfargene.

 

Billettpriser   - Tor Tor Tor Tor  - -  Tor - -
Dagtid   Kveld/natt   - Fre Fre Fre Fre Fre -  Fre - -
    Fra Lør Lør Lør Lør -  - Lør - Lør Lør

Priser på
Valdresekspressen:
www.nor-way.no

Oslo bussterm.. ... 0835 1025 1305 1505  1605  1605  1705  ... 1905
Hønefoss.......... ...  0942  1142 1412 1617 |  1712  1819 
... 2012
Nes i Ådal.......... ... 1032 1232 1502 1707 1800 1802 1909 ... 2102
120,- 150,- Bagn sk............. 0945 1108 1308 1538 1743 1836 1838 1945 1940 2138
90,- 120,- Bjørgo............... 0955 1120 1320 1550 1755 1848 1850 1957 1950 2150
    Fagernes.......... 1015 1140 1337 1610 1815 1908 1910 2015 2010 2207

 

  Tor Tor - Tor -
  Fre Fre - Fre Fre
Fra Lør Lør Lør Lør Lør
Fagernes........... 1345 1545 1730 1910 0130
Aurdal krk.......... 1358 1558 1743 1923 0142
Bagn sk............. 1415 1615 1802 1939 0200
Nes i Ådal.......... 1454 1654 1841 2016 ...
Hønefoss........... 1543 1743 1930 2105 ...
Oslo bussterm... 1650 1850 2037 2207 ...