Rakrute 7: Oslo - Hønefoss - Bagn - Aurdal

 

                                          Forklaring på avgangsfargene.

 

Billettpriser   - Tor Tor Tor Tor  - -  Tor - -
Dagtid   Kveld/natt   - Fre Fre Fre Fre Fre -  Fre - -
    Fra Lør Lør Lør Lør -  - Lør - Lør Lør

Priser på
Valdresekspressen:
www.nor-way.no

Oslo bussterm.. ...  0840  1025 1305 1505  1605  1605  1705  ... 1905
Hønefoss.......... ...  0947  1142 1412 1617 |  1712  1808
... 2012
Nes i Ådal.......... ... 1037 1232 1502 1707 1800 1802 1857 ... 2102
120,- 150,- Bagn sk............. 0940 1113 1308 1538 1743 1836 1838 1933 1940 2138
90,- 120,- Bjørgo............... 0950 1125 1320 1550 1755 1848 1850 1945 1950 2150
    Fagernes.......... 1010 1145 1340 1610 1815 1908 1910 2005 2010 2210

 

  Tor Tor Tor -
  Fre Fre Fre Fre
Fra Lør Lør Lør Lør
Fagernes........... 1345 1545 1910 0130
Aurdal krk.......... 1358 1558 1923 0142
Bagn sk............. 1417 1617 1942 0200
Nes i Ådal.......... 1456 1656 2019 ...
Hønefoss........... 1545 1745 2108 ...
Oslo bussterm... 1652 1852 2209 ...