Åpenhetsloven i JVB

Åpenhetsloven er kortnavnet på “lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold”. Loven gjelder fra 1. juli 2022.

AS Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap, JVB, er et busseselskap med over 100 års historie. I dag driver vi med ekspressbussruter, turbuss, beltebiler, M/B Bitihorn (Bygdinbåten), verkstedog turoperatørvirksomhet.

 

Åpenhetsloven enkelt forklart

Stortinget har vedtatt lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som kalles «Åpenhetsloven». Åpenhetsloven skal bidra til å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre forbrukere, organisasjoner, fagforeninger og andre tilgang til informasjon om hvordan virksomheter og leverandørkjeder arbeider med dette (se Lovdata for detaljer)

Vår tilnærming til Åpenhetsloven

I JVB tar vi vår forpliktelse til åpenhet og gjennomsiktighet på alvor. Gjennom vår praksis med åpenhetsloven sikrer vi at relevant informasjon om vår virksomhet er tilgjengelig for allmennheten. Dette inkluderer jevnlig rapportering om vår virksomhet og ytelse, oppmuntrende til åpen dialog med våre interessenter, opprettholdelse av høy etisk standard i alle våre operasjoner, og responsiv håndtering av henvendelser og bekymringer. Ved kontinuerlig å evaluere og forbedre vår åpenhetskultur, styrker vi tilliten og respekten til JVB som en pålitelig og ansvarlig bedrift.

 

Spørsmål

Har du eventuelle spørsmål knyttet til hvordan vi arbeider med etisk handel og hvordan vi etterlever Åpenhetsloven, kan du kontakte oss på: [email protected]