Foto: xxx

Hjem 5 Timetables 5 Sending goods

Pakkegods

Pakker og frakter må forhåndsbetales med kontanter eller kort av sender og må leveres og hentes på bussen.
For faste forsendelser kan det avtales egne rutiner og priser.

Med Valdresekspressens mange avganger tilbyr vi god frekvens og rask frakt.

Godset må pakkes inn forsvarlig, slik at det ikke blir skadet og at det ikke kan gjøre skade på annen bagasje.
Merk forsendelsen tydelig, med navn og telefonnummer til både avsender og mottaker slik at sjåføren har mulighet til å varsle dersom noe uforutsett skulle inntreffe underveis.

Pakkegodstakster fra 01.02.18

 • Gjelder for sendinger over hele Oppland fylke, samt sendinger mellom Oppland og Hedmark fylker.
 • For sendinger av flere kolli til samme mottaker beregnes frakt etter samlet vekt. For bussgods kan ingen kolli være over 25 kg.
 • Det beregnes ikke tillegg for omekspedering over flere trafikkselskaper i et eller begge fylker.

1 kg

5kg 

10kg

25kg

50kg

75kg

100kg

125kg

150kg

175kg

200kg

225kg

250kg

275kg

300kg

 85,-

110,- 

120,- 

155,- 

225,- 

260,- 

300,- 

345,-

450,-

540,-

630,-

730,-

830,-

930,-

1035,-

Takster ekspressgods pr 01.01.18

Pris gjelder for fylkeskryssende sendinger.

Følgende gods tas ikke med:

  • Pakker som krever bussbytte (unntatt bytte på Fagernes Skysstasjon).
  • Farlig gods (ADR).
  • Ferskvarer som kan lukte eller lekke (f.eks. grønnsaker og rakfisk).
  • Ferskvarer som kjøtt og fisk.
  • Dyr.

Vekt/kg

0-250 km

over 251 km

0,0 – 1,0

140,-

150,-

1,1 – 5,0

160,-

200,-

5,1 – 20,0

220,-

270,-

20,1 – 30,0

290,-

340,-

 • 1 kg = 3,5 l   30 kg = 105 l
 • Takst pr. enkeltkolli
 • Alle priser er inkl. 25% mva.

Valdresekspressen/Øst-Vest Xpressen kan ta med bussgods og ekspresspakker på blant annet følgende strekninger:

 • Lillehammer-Gjøvik-Dokka-Fagernes-Håbakken/Lærdal-Voss-Bergen
 • Oslo-Hønefoss-Fagernes-Beitostølen
 • Oslo-Hønefoss-Fagernes-Tyinkrysset-Øvre Årdal-Årdalstangen
 • Oslo-Hønefoss-Fagernes-Håbakken-Voss-Bergen

Vi kan dessverre ikke frakte…

 • ferskvarer som kjøtt, fisk, grønnsaker e.l.
 • farlig gods som drivstoff, gasstanker e.l.
 • levende dyr
 • gods på strekninger som innebærer bytte (unntatt strekningene nevnt over)

Ellers gjelder “Vedtekter for befordring av gods med Norges rutebiler“.