Turbussjåfør

Turbussjåfør i 20-100% stilling, med tiltredelse etter avtale. Stillingen er i JVB Tur AS, med stasjoneringssted Oslo og Fagernes. Ta kontakt på [email protected] eller telefon +47 61 36 59 00 dersom du har spørsmål til stillingen, eller ønsker å søke.