JVB mot fremtiden!

Etter en lang og grundig prosess presenterer JVB med stolthet sin nye visuelle identitet. Den nye visuelle identiteten er bygget på hele historien til JVB og skal bringe selskapet videre til å bli en sentral aktør for opplevelser i Valdres og Jotunheimen. 

Ny profil

Med stolthet og glede presenterer JVB i dag sin nye visuelle profil. Det er ikke hverdagskost å bytte logo, farger og mange andre element for et selskap med såpass lange tradisjoner. 

Prosjektet med den nye visuelle identiteten har pågått i over ett år. Det har vært lange og grundige arbeidsmøter om selskapets verdier og visjoner, og hvordan selskapet med sin lange historie kan utvikle seg til å bli en viktig aktør også i framtidens, bærekraftige reiseliv. Resultatet ble en ny logo, skrifttype og en rekke grafiske elementer som er bygget på konsernets historie. Disse skal lede som en trygg og moderne veiviser, til og fra «eventyrlige» opplevelser i Jotunheimen og Valdres. 

«JVB har de siste sju årene vært gjennom en av sine vanskeligste perioder på over 100 år. Vi har mistet all offentlig skole- og lokalrutekjøring, og Korona-pandemien har i tillegg gjort det ekstremt krevende å drive innen kommersiell persontransport», sier administrerende direktør Helge Kvame. «Men, vi har brukt tiden godt, og mye takket være et solid tilskudd fra Innovasjon Norge, er jeg i dag stolt og glad for at JVB tar i bruk en ny visuell identitet. Den nye visuelle identiteten viser og tydeliggjør at selskapet utvikler seg mot en framtidig reiselivsbedrift, hvor fokuset ligger på persontransport og opplevelsesproduksjon». 

Hilde Tveiten Døvre, daglig leder i Valdres Næringshage og styremedlem i AS Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap uttaler: «Den nye identiteten til JVB peker framover mot en ny tid, samtidig som den har med seg elementer fra den lange og stolte historien til selskapet.» 

Designbyrået Krible på Lillehammer har utviklet den nye visuelle identiteten. Prosjektleder Caroline Bræin Klette uttaler: «Det var med en viss ærefrykt vi tok fatt på prosessen med å gi JVB en ny identitet. Selskapets lange historie har gjort JVB til en svært viktig aktør i lokalmiljøet og i regionen. På selskapets vei fremover ønsket vi at historien fortsatt skulle få sin plass, riktignok i samspill med utviklingen selskapet går i møte. JVB har gitt oss svært frie rammer i det kreative uttrykket, og vi har hatt mange gode diskusjoner underveis. Det krever mot å slippe tøylene til en godt etablert og innarbeidet merkevare, og la den få et nytt liv. Den nye identiteten er et resultat av nytt og gammelt, natur og transport og ikke minst tur og opplevelser. Den understøtter selskapets profesjonalitet, og fremhever JVB som en solid aktør på flere områder.» 

Den nye visuelle identiteten blir lansert den 8. juni på alle digitale plattformer og vil bli etter hvert også synlig på busser, lastebiler, båten, beltebiler og andre fysiske elementer i JVB konsernet.  

Om selskapet

AS Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap er et selskap med over 100 års tradisjon, som har hatt en betydelig påvirkning for utviklingen av Valdres. 
I dag er selskapet strukturert i en konsernmodell med selskaper som ivaretar ulike oppgaver. Konsernet driver ekspressbussene Valdresekspressen og Øst-Vestekspressen, beltebilene fra Tyin til Eidsbugarden, båten M/B Bitihorn, et eget verksted og transporttjenester for varer. JVB Tur AS tar seg av turbusstrafikken og JVB Travel AS jobber med innkommende ferie og fritidsmarked. 

Kontakt

Administrerende direktør: Helge Kvame – Tlf. 91 11 11 14 

Direktør for salg, marked og reiseliv: Georg Sichelschmidt – Tlf. 91 11 11 33