JVB 100 år

JVB feiret 100-årsjubileum 21.november 2019!

A.S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap har siden oppstarten 21. november i 1919 hatt og har en stor betydning for sysselsettingen i regionen. Rutetrafikken var fra begynnelsen selve grunnlaget for etableringen. Nye rutestrekninger ble firmaet forunt å trafikkere, skolerutenettet var en lykke for bedriftens utvikling og ekspressrutene likeså. Mange har hatt sitt første bekjentskap med arbeidslivet i en større bedrift både i verksted, vedlikeholdsavdeling og ikke minst på sjåførsiden. Dette har vært med på å sikre trygge arbeidsplasser og en god stabilitet.

Ettersom turbiltrafikken utviklet seg fikk sjåførene sitt første møte med en verden utenfor det daglige rutenett, dette har vært god læring i den rivende samfunnsutvikling vi har vært vitne til.

Selskapet har også vært en viktig faktor for reiselivet i Valdres. Det har aldri skortet på stor vilje og økonomiske muligheter for å satse på markedsføring i de nedslagsfelt som har kommet regionen til gode, samt å trygge arbeidsplasser i egen bedrift.

JVB har heldigvis mange dyktige medarbeidere med visjoner som peker framover i tid og vi håper at lokale krefter og de øvrige myndigheter vil tilrettelegge for en sunn og bærekraftig utvikling i de spor «hundreåringen» allerede har staket ut. Vi ønsker selskapet all mulig lykke til med de neste hundre år når dagen kommer.

Vellykket feiring

JVB feiret 100-årsdagen i en pyntet verkstedhall. Det ble et vellykket arrangement med god mat og drikke, fine taler og underholdningsinnslag.