JVB på nye veier

Til tross for at covid-19 medfører tøffe dager for JVB, har konsernet tatt grep og jobber aktivt med utvikling i organisasjonen. Innovasjon Norge har bidratt med nesten 3 millioner kroner i tilskudd til dette arbeidet som skal bidra til at man bokstavelig talt finner nye veier for virksomheten.

Utfordringer og muligheter

Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap har en lang og stolt historie, og siden starten i 1909 har tusenvis av mennesker fra inn- og utland blitt fraktet med buss, beltebiler og båter. JVB har hatt store lokale kontrakter og anbud og hatt virksomheter innen et bredt reiselivstilbud. Tider, rammevilkår og markeder har endret seg, og selskapet har også gjort endringer for å møte stadig nye utfordringer og muligheter. Bortfallet av passasjerer både på ekspressbussene og innenfor turbilvirksomheten er kanskje noe av det mest utfordrende i JVBs historie. Derfor har selskapet JVB Tur AS, i tett samarbeid med Valdres Næringshage AS, søkt om tilskudd fra Innovasjon Norge til utvikling i selskapet. – Hilde T. Døvre i næringshagen har bistått oss i søknadsprosessen. Det er også viktig å trekke fram Torunn Linneberg i Innovasjon Norge som både har bidratt inn i strategiprosess og med finansiering, sier administrerende direktør Helge Kvame.

Nye markeder og bærekraftig tilbud

-Markedet vil mest sannsynlig være ganske langt unna det kjente en god stund til, men det er nå det må tas grep. Dette prosjektet gir oss mulighet til både å få på plass nye og framtidsrettede digitale løsninger for selskapet, sier Kvame. Vi skal både jobbe smartere og mer sømløst ut mot kundene våre enn tidligere. Videre skal vi også jobbe med produktutvikling av nye tilbud til litt andre markeder enn det vi har hatt gjennom turbussvirksomheten. Folks reisemønster har endret seg, samtidig vet vi at færre tar førerkort og eier bil – hva vil dette bety for selskaper som frakter mennesker, spør han.

Samarbeid og strategi

Å finne gode, kommersielle produkter og tjenester vil avhenge av godt samarbeid med andre aktører. JVB har et stort nettverk, både innenlands og utenlands, og det er dermed naturlig også å samarbeide med de rette instansene. Konseptualisering er viktig stikkord, og hvordan selskapet skal jobbe med dette sammen med andre, vil være avgjørende for framtidig posisjon.

Samtidig som denne produkt- og markedsarbeidet foregår, jobbes det med en overordnet strategiprosess for konsernet. Dette arbeidet skal legges fram for styret til påske 2021, og den er ledet av styreleder Øivind Langseth.