Bagasjetransport

Hvordan sende bagasje med beltebilen

1. Forsikre deg om at beltebilen kjører
Beltebilen kjører bare avganger det er bestillinger på. For å forsikre deg om at bagasjetransporten vil skje som forventet må du enten spørre der du kjøper bagasjelappen eller ringe beltebilen direkte på telefon 911 11 103 (ikke tekstmelding!).

2. Kjøp en bagasjelapp
Bagasjelapp(er) kjøpes på Fondsbu eller på beltebilen hos sjåføren.
Ved kjøp av bagasjelapp(er) godtar du samtidig vilkårene for bagasjetransport. Vilkårene finner du nederst på denne siden.

3. Merk av destinasjon, navn og telefonnummer
Kryss av på bagasjelappen for hvor bagasjen skal. Skriv gjerne på navn og telefonnummer, det er kjekt for sjåføren å ha dersom det skulle oppstå en uforutsett situasjon ifm. transporten.

4. Fest lappen tydelig på bagasjen
Fest lappen på et godt synlig sted på bagasjen.

5. Plasser bagasjen riktig på avsenderstedet
På Tyin og Fondsbu: Bagasjen settes ved skiltet merket med teksten “Bagasjetransport”.
På Tyinholmen: Sett bagasjen utenfor hovedinngangen.

6. Varsle beltebilen
Sørg for at stedet der du kjøper bagasjelappen(e) eller at du selv varsler beltebilen på telefon 911 11 103 (ikke tekstmelding!) om at det er plassert ut bagasje som skal sendes.
Dette steget kan eventuelt gjøres samtidig med punkt 1.

7. Hent bagasjen din
På Fondsbu og Tyin: Bagasjen hentes ved skiltet merket “Bagasjetransport”.
På Tyinholmen: Bagasjen hentes utenfor hovedinngangen.

Vilkår for bagasjetransport

1. Innlevering
Bagasjen må settes på anvist sted iht. instruksjonen minst 15 minutter før avgang. Bagasjelappen må være godt synlig på bagasjen uten at bagasjen må flyttes eller snues på. Bagasjen kan heller ikke være tildekket slik at bagasjelappen ikke er synlig. Beltebilen må varsles per telefon når du ønsker å sende bagasje. Varsling med tekstmelding (SMS) anses ikke som varsel fordi beltebilen ikke mottar SMS.

2. Utlevering
Utlevering anses å være utført når bagasjen er satt på anvist sted på destinasjonen iht. avkryssingen på bagasjelappen.
JVB tar forbehold om at utlevering ikke kan skje under ekstraordinære forhold som for eksempel; værforhold som gjør at beltebilen ikke kan kjøre eller blir forsinket, uforutsette tekniske problemer, naturkatastrofer o.l.

3. Hva kan sendes?
Vi frakter all vanlig bagasje og gods som f.eks. sekker, bagger, kofferter, esker, ski, skiposer etc.

Vi forbeholder oss retten til å kreve betaling for ekstra kolli dersom to eller flere kolli tydelig er pakket, bundet eller på andre måter er satt sammen for å fremstå som ett kolli.
Unntatt denne regelen er ski- og skiutstyr som får plass i én skipose eller et par med ski og skistaver som er bundet sammen til ett kolli.

Det er ikke lov å sende farlig gods som f.eks., men ikke begrenset til, bensin, diesel, gass osv.

Maksimal vekt per kolli er 25kg.

4. Når kan sendingen skje?
Bagasjetransport skjer på beltebilens ordinære avganger. JVB er ikke pliktig til å utføre tjenesten og kan når som helst avvise bagasjetransport f.eks. når det ikke er plass på beltebilen, bagasjen er satt igjen på feil sted, bagasjen er forsinket eller satt igjen etter fristen. Bagasjetransporten utføres også kun på de avgangene som har bestillinger fra passasjerer. Bagasjetransport kan skje på alle avganger, også avganger uten bestillinger, dersom kunden betaler full minstepris etter gjeldene prisliste.

5. Priser
Bagasjetransport koster kr 100,- inkl. mva. per kolli. Prisen gjelder én strekning per bagasjelapp.

6. Definisjoner
Kolli: En kolli er én enkelt enhet, for eksempel en sekk eller en bag.
Strekning: En strekning er enten fra Tyin til Eidsbugarden, Fondsbu eller Tyinholmen eller fra enten Eidsbugarden, Fondsbu eller Tyinholmen til Tyin.

Om bord: Bagasjen regnes å være om bord fra øyeblikket sjåføren starter lasting av bagasjen på innleveringsstedet til det øyeblikket sjåføren er ferdig med å losse av bagasjen på utleveringsstedet.
Forsinkelse: Mer enn 1 time senere ankomst enn oppsatt ankomsttidspunkt.

7. Erstatning for tap, skade eller forsinkelse
JVB tar kun ansvar for bagasjen i den tiden den er om bord beltebilen. Erstatning utbetales ikke for tap av eller skade på bagasjen utenfor den tiden bagasjen er om bord beltebilen.

Erstatning ved forsinkelse begrenses maksimalt oppad til verdien av bagasjetransporten. Ved forsinkelse som skyldes forholdene i punkt 2 utbetales ingen erstatning.