Plassbestilling beltebil

Dele:
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp

Informasjon
Vi planlegger å innfase internettbooking på beltebilen med Nor-Way Bussekspress sitt nye salgssystem. Foreløpig oppstartsdato for dette systemet er satt til 5. februar 2020. Vi ber om at alle passasjerer venter med å bestille beltebilbilletter til det nye systemet er på plass. Pga. dette er ikke det gamle bestillingsskjemaet tilgjengelig. Dersom det nye salgssystemet blir forsinket vil vi åpne det gamle bestillingssystemet i starten av februar.

Nye barnekategorier
I forbindelse med innføring av det nye salgssystemet må vi legge om til nye nasjonale retningslinjer for barnekategorier. De nye kategoriene er 0-5 år som blir gratis og 6-17 år som blir 200kr per barn.
Hunder, som tidligere har betalt barnebillett, betaler 100kr som tidligere.