Bagasjetransport

Skal du være mange dager i fjellet eller du har mye utstyr å bære på kan du sende dette med M/B Bitihorn og heller gå med en lett og liten dagstursekk. 

Hvordan sende bagasje med M/B Bitihorn

1. Kjøp en bagasjelapp
Bagasjelapp kjøpes på Bygdin Fjellhotell, Fondsbu eller om bord M/B Bitihorn.
Ved kjøp av bagasjelapp godtar du samtidig vilkårene for bagasjetransport. Vilkårene finner du nederst på denne siden.

2. Kryss av for ønsket destinasjon
Kryss av på bagasjelappen hvor du ønsker bagasjen sendt til.
Skriv gjerne på navn og telefonnummer. Dette er valgfritt, men kjekt for mannskapet å ha dersom det skulle oppstå en uforutsett situasjon ifm. bagasjetransporten.

3. Fest lappen tydelig på bagasjen
Fest lappen på et godt synlig sted på bagasjen.

4. Plasser bagasjen på brygga
Sett bagasjen på brygga den skal sendes fra. På Bygdin og Eidsbugarden (Fondsbu) settes den ved skiltet hvor bl.a. rutetabellen henger.

Bagasjen må være på brygga minst 15 minutter før avgang. Bagasjen kan ikke tildekkes og bagasjelappen må være godt synlig for mannskapet uten at bagasjen må snus eller flyttes på.

5. Hent bagasjen din
Bagasjen blir satt på brygga umiddelbart etter M/B Bitihorns ankomst.

Vilkår for bagasjetransport

1. Innlevering
Bagasjen må settes på avsenderbrygga minst 15 minutter før avgang. Bagasjelappen må være godt synlig på bagasjen uten at den må flyttes eller snues på. Bagasjen kan heller ikke være tildekket slik at bagasjelappen ikke er synlig.

2. Utlevering
Utlevering anses å være utført når bagasjen er satt på brygga på destinasjonen iht. avkryssingen på bagasjelappen.
JVB tar forbehold om at utlevering ikke kan skje under ekstraordinære forhold som for eksempel; værforhold som gjør at M/B Bitihorn ikke kan legge til brygga eller gå fra en annen, uforutsette tekniske problemer, naturkatastrofer o.l.

3. Hva kan sendes?
Vi frakter all vanlig bagasje og gods som f.eks. sekker, bagger, kofferter, esker etc.

Vi forbeholder oss retten til å kreve betaling for ekstra kolli dersom to eller flere kolli tydelig er pakket, bundet eller på andre måter er satt sammen for å fremstå som ett kolli.

Det er ikke lov å sende farlig gods som f.eks., men ikke begrenset til, bensin, diesel, gass osv.
Små mengder for eget bruk som er tiltenkt kokeapparater aksepteres.

Maksimal vekt per kolli er 35kg.

4. Priser
Bagasjetransport koster kr 100,- inkl. mva. per kolli. Prisen gjelder én strekning per bagasjelapp.

5. Definisjoner

Kolli: En kolli er én enkelt enhet, for eksempel en sekk eller en bag.
Strekning: En strekning er en av følgende strekninger: Eidsbugarden-Torfinnsbu, Eidsbugarden-Bygdin, Torfinnsbu-Bygdin, Torfinnsbu-Eidsbugarden, Bygdin-Torfinnsbu, Bygdin-Eidsbugarden. En strekning kan ikke deles opp i flere etapper.
Om bord: Bagasjen regnes å være om bord fra øyeblikket mannskapet starter lasting av bagasjen fra innleveringsstedet til det øyeblikket mannskapet er ferdig med å losse av bagasjen på utleveringsstedet.

6. Erstatning for tap, skade eller forsinkelse
JVB tar kun ansvar for bagasjen i den tiden den er om bord M/B Bitihorn. Erstatning utbetales ikke for tap av eller skade på bagasjen utenfor den tiden bagasjen er om bord M/B Bitihorn.

Erstatning ved forsinkelse begrenses maksimalt oppad til verdien av bagasjetransporten.