Pakkegods

Pakker og frakter må forhåndsbetales med kontanter eller kort av sender og må leveres og hentes på bussen.
For faste forsendelser kan det avtales egne rutiner og priser.

Med Valdresekspressens mange avganger tilbyr vi god frekvens og rask frakt.

Godset må pakkes inn forsvarlig, slik at det ikke blir skadet og at det ikke kan gjøre skade på annen bagasje.
Merk forsendelsen tydelig, med navn og telefonnummer til både avsender og mottaker slik at sjåføren har mulighet til å varsle dersom noe uforutsett skulle inntreffe underveis.

Pakkegodstakster fra 01.02.18

 • Gjelder for sendinger over hele Oppland fylke, samt sendinger mellom Oppland og Hedmark fylker.
 • For sendinger av flere kolli til samme mottaker beregnes frakt etter samlet vekt. For bussgods kan ingen kolli være over 25 kg.
 • Det beregnes ikke tillegg for omekspedering over flere trafikkselskaper i et eller begge fylker.
1 kg5kg 10kg25kg50kg75kg100kg125kg150kg175kg200kg225kg250kg275kg300kg
 85,-110,- 120,- 155,- 225,- 260,- 300,- 345,-450,-540,-630,-730,-830,-930,-1035,-
 • Volumgods: 3,5 dm = 1 kg
 • Alle priser er inkl. 25% mva.

Takster ekspressgods pr 01.01.18

 • Gjelder for fylkeskryssende sendinger.
 • Følgende gods tas ikke med:
  • Pakker som krever bussbytte (unntatt bytte på Fagernes Skysstasjon).
  • Farlig gods (ADR).
  • Ferskvarer som kan lukte eller lekke (f.eks. grønnsaker og rakfisk).
  • Ferskvarer som kjøtt og fisk.
  • Dyr.
Vekt/kg0-250 kmover 251 km
0,0 – 1,0140,-150,-
1,1 – 5,0160,-200,-
5,1 – 20,0220,-270,-
20,1 – 30,0290,-340,-
 • 1 kg = 3,5 l   30 kg = 105 l
 • Takst pr. enkeltkolli
 • Alle priser er inkl. 25% mva.

Valdresekspressen/Øst-Vest Xpressen kan ta med bussgods og ekspresspakker på blant annet følgende strekninger:

 • Lillehammer-Gjøvik-Dokka-Fagernes-Håbakken/Lærdal-Voss-Bergen
 • Oslo-Hønefoss-Fagernes-Beitostølen
 • Oslo-Hønefoss-Fagernes-Tyinkrysset-Øvre Årdal-Årdalstangen
 • Oslo-Hønefoss-Fagernes-Håbakken-Voss-Bergen

Vi kan dessverre ikke frakte…

 • ferskvarer som kjøtt, fisk, grønnsaker e.l.
 • farlig gods som drivstoff, gasstanker e.l.
 • levende dyr
 • gods på strekninger som innebærer bytte (unntatt strekningene nevnt over)

Ellers gjelder “Vedtekter for befordring av gods med Norges rutebiler“.

Mer info:Tlf:E-post
Fagernes Skysstasjon61 35 94 00
JVB 61 36 59 00[email protected]