Heder til M/B Bitihorns matros

Frå M/B Bitihorn og «høgfjellsmarinen» - til KV «Svalbard», Norges største kystvaktfartøy
Emil Hamre (22) frå Skammestein i Øystre Slidre vart nyleg kåra til beste elev ved Sjøforsvarets rekruttskole på Madla ved Stavanger.

Slik beskriver avisa Valdres vår egen matros på M/B Bitihorn etter endt rekruttskole.

Foto: André Meling

Videre skriver avisa "I pressemeldinga frå Madlaleiren står det mellom anna: «Rekrutt Hamre har gjennom sin tid på rekruttskolen framstått som er meget oppegående og pliktoppfyllende person. Både militært og sosialt har han bidratt på en meget tilfredsstillende måte. Han fungerte som lagfører under feltøvelsen, og gjorde dette på utmerket vis. Hans væremåte bærer tydelig preg av kompaniets motto, «knus på». Rekrutten viser dessuten godt over normal mestring og ro også under fysisk harde økter, og gir alltid alt.»".

Emil er også intervjua av avisa "Sjølv har Hamre jobba sju somrar, i alt 16 månader, som mannskap på M/B Bitihorn på fjellsjøen Bygdin. – I samband med dette sende JVB meg på to kurs på Sotra ved Bergen, eit grunnleggjande tryggleikskurs for sjøfolk, og eit kurs i krise- og passasjerhandtering. Det var nyttig, fortel han."

Vår erfarne og kunnskapsrike kaptein gjennom 15 år, nå pensjonerte Karsten Dagfinn Myklebust uttaler i følge avisa "Emil var veldig arbeidsvillig, nysgjerrig og lærenem. Eg lærte han å spleise tau og flette trosser. Det er det ikkje mange matrosar i Nordsjøen eller på havet elles som kan i dag. Han var også stødig å sleppe til med å styre båten, fortel Myklebust." 

Alle i JVB gratulerer Emil med kåringen!

Les hele artikkelen i avisa Valdres her.