JVBs beltebiler i storøvelse

Transport en nøkkel
Et viktig øvingsmål er å klare å transportere inn hjelpemannskaper på en rask og effektiv måte. Her er JVB en nøkkelspiller. Innen 30 minutter fra varsling skal transportselskapet være på plass og klare til transport med sine snowmobiler.

Slik beskrev avisa Valdres JVBs rolle i den store øvelsen til Vestoppland Politidistrikt 2014.

Oppland arbeiderblad skriver "Den storstilte øvelsen skal foregå på Fondsbu ved Eidsbugarden. Scenarioet er at det brenner i området. Øvelsen vil ha fokus på samarbeid og koordinering mellom forskjellige etater og organisasjoner. – Samarbeid er det viktigste vi skal trene på, sier Pål Erik Teigen som er leder for operasjonssentralen hos Vestoppland politidistrikt. Han understreker at denne øvelsen har vært planlagt i flere år, og er i forlengelsen av tidligere øvelser. – Vi tar med staben fra Vestoppland politidistrikt sånn at de kan bli bedre kjent med distriktet. I tillegg vil redningsledelsen være med, sier Teigen. Redningsledelsen er i dette tilfellet det rådgivende organet til politimesteren når det oppstår krisesituasjoner."

Vår innsats under øvelsen ble å frakte innover markører, Innsatsledere for Politi , brann og helse, helsepersonell og to ekvipasjer fra norske redningshunder.


    Foto: Ivar Brynildsen 

 

    Foto: Ivar Brynildsen

Les mer om øvelsen i avisa Valdres:

Torsdag starter en voldsom brann på Fondsbu

150 var samlet til øvelse på Fondsbu