Kollektivtrafikkprisen til Kristoffer Kvame

JVB gratulerer Kristoffer Kvame med kollektivtrafikkprisen 2014!

Kollektivtrafikkprisen ble delt ut for femte gang, og går til beste tiltak, løsning eller ambassadør for kollektivtrafikken i Norge. I år vant Kristoffer Kvame, disponent i JVB, i konkurranse med ni andre gode kandidater!

Juryens begrunnelse

I mer enn 30 år har prisvinneren stått i fremste rekke for utvikling av ekspressbussnæringen i Norge. Han har vært bidragsyter til en modell for hvordan kunden settes i sentrum for krav til komfort, service og sikkerhet, samt god ruteplanlegging med tilrettelagte og gode overgangsmuligheter. Prisvinneren er fremste talsmann for kollektivtransport i sitt område, han har også nasjonal autoritet innen ekspress- og turbussnæringen. Han framfører budskapet tydelig med innsikt og troverdighet, som skaper tillit og godt omdømme for kollektivtransport med buss i Norge. 

Kristoffer Kvame og JVB er knyttet til Valdresekspressens etablering og kontinuerlig utvikling til beste for de reisende og distriktet. De har lykkes godt med å utvikle et frittstående distriktselskap og bygget dette på en god forståelse av kundebehovet og markedet. 

Kvame har stått frem som en sterk talsmann og frontfigur for selskapet og regionen til tross for at selskapet over en periode har vært utsatt for to tragiske hendelser.

 

NHO Transports dekning av saken

Opplandstrafikks dekning av saken

Videointervju ved avisa Valdres (krever abonnement)