Valdresekspressen utvider rutetilbudet til Lom og Leirvassbu

-Vi vil gjøre det enklere og mer attraktivt for fjellfolket i Jotunheimen å benytte buss framfor bil. Fra 1. juli til 4. september vil Valdresekspressen forlenge ruta Oslo-Fagernes-Beitostølen via Gjendesheim til Lom og Leirvassbu.

Publisert  , Sist oppdatert 

Det er to av Valdresekspressens daglige avganger fra Oslo som forlenges, én til Lom og én til Leirvassbu. Avgangen 08:45 fra Oslo fortsetter fra Gjendesheim til Lom med ankomst 14:51. 13:05 fra Oslo forlenges helt til Leirvassbu med ankomst i 20–tiden. Leirvassbu - Oslo kjøres 10:05 og vil korrespondere med lokalbusser fra både Juvasshytta og Spiterstulen på Lom. Retur fra Lom kjøres 11:20 og 15:45 med ankomst Oslo henholdsvis 18:00 og 21:58.

Åpner nye muligheter i Jotunheimen

- Ruteutvidelsen kommer etter ønsker fra turister og samarbeidspartnere som savner bussforbindelse spesielt mellom Gjendesheim og turisthyttene i Jotunheimens nordside. Med korresponderende bussruter fra andre destinasjoner i Jotunheimen samt båtene på Bygdin og Gjende skaper vi et gedigent løft i kollektivtilbudet i og rundt Jotunheimen sier Kvame. Tidligere har rutetidene vært tilpasset Lom og Vågå, slik at å reise fra Gjendesheim til Spiterstulen eller motsatt har vært en kronglete og tidkrevende reise med mange bussbytter. Nå får fjellfolket en direktebuss fra Oslo helt til Leirvassbu med god korrespondanse til Juvasshytta og Spiterstulen på Lom.
Valdresekspressen kjører også til Årdal med korrespondanse til Eidsbugarden og derfor dekker vi nå snart hele veien rundt Jotunheimen. Det nye rutetilbudet åpner også helt nye muligheter for å tilby organiserte turer med bagasjetransport mellom overnattingsbedrifter rundt hele Jotunheimen, noe særlig utenlandske turister og turoperatører etterspør, sier Kvame.

- Dette er en flott utvidelse av kollektivtilbudet mot Jotunheimen, sier Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT Oslo og Omegn. Det er viktig for DNT å kunne fremme reisetilbud som er basert på kollektivtrafikk. Vi ser også at den nye ruten åpner for å kunne lage spennende rundturer og distanser uavhengig av bilen. Den nye ruten gir også muligheten til å planlegge spennende turer i Jotunheimen med bilen plassert ett sted og med mulighet for å bli fraktet tilbake på et senere tidspunkt med bussen. Vi vet det er etterspørsel etter logistikkløsninger hvor fotrutene kan legges uten å måtte starte og slutte turen ved bilen.

Opplandstrafikk har også jobbet hardt slik at korrespondansene på fjellrutene fra bl.a. Lom til Spiterstulen og Juvasshytta blir bedre. Vi tror de reisende vil sette pris på dette nye sommertilbudet, sier disponent Kristoffer Kvame i AS Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap (JVB). -Takk for godt samarbeid med alle de involverte så langt. Vi skal gjøre vårt til at dette tilbudet lykkes sier Kvame.

- Stor honnør til Kristoffer Kvame og hans stab for godt samarbeid så langt. Dette er et tiltak som vil gi et betydelig løft både når det gjelder å samarbeide om å videreutvikle turismen i Jotunheimen, og å knytte bedriftene tettere sammen sier Christian Sulheim på Leirvassbu. - Rutetilbudet er også banebrytende når det gjelder å tenke miljø og kollektivtrafikk. Jeg håper at alle turistbedriftene langs ruta nå kaster seg rundt og skaper nye og utvida tilbud og aktiviteter. Dette er virkelig årets nyttårsgave til de tilreisende og alle oss som har vårt virke i Jotunheimen sier Sulheim.

Direktebuss til Oslo for hytter og lokalbefolkning

Ikke bare vil fjellvandrere få et bedre tilbud, også turistbedrifter som Bessheim, Hindsæter, Glitterheim, Randsverk, Lemonsjø og Brimiland vil få et langt bedre kollektivtilbud. Det er også mange privathytter og innbyggere langs ruta mellom Gjendesheim og Randen som får en «Oslobuss» nesten på dørhella to ganger om dagen i sommersesongen.

Søk reise og
kjøp billett på
valdresekspressen.no
Spør oss: