Personvern

AS Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap (JVB) ivaretar personvernet til sine nettsidebrukere og kunder. I den følgende teksten gjennomgår vi hvilke typer informasjon vi samler inn og hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du har rett til å be om at dine personopplysninger slettes og/eller endres.

Personvernerklæring

 

 1. Innledende bestemmelser

 

Følgende personvernerklæring vil gi en detaljert oversikt over hvordan dataene dine behandles på nettsidene til AS Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap (JVB) og dets datterselskaper og hvordan vi beskytter dataene dine ved besøk på disse nettsidene.

Denne personvernerklæringen informerer brukeren av følgende nettsted (inkludert undersider) om type, omfang og formål med innsamling og bruk av personopplysninger på www.jvb.no og www.jotunheimentravel.com.

 

 1. Ansvarlig

 

Dette er det eneste kontaktpunktet i henhold til art. 26 GDPR for dine henvendelser om databeskyttelse innenfor rammen av denne personvernerklæringen:

AS Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap

Jernbanevegen 7, 2900 Fagernes

Telefon: +47 61365900

Personvernombud: Helge Kvame

 

 1. Generelt

 

Operatørene av disse sidene tar beskyttelsen av dine personopplysninger svært alvorlig. Vi behandler alltid dine personopplysninger konfidensielt og i samsvar med gjeldende databeskyttelsesforskrifter og denne personvernerklæringen.

 

Personopplysninger (f.eks. navn, e-postadresse, telefonnummer, IP-adresse) behandles og overføres av operatøren kun på en lovlig måte – spesielt for å oppfylle kontraktsforpliktelser, basert på de dominerende legitime interessene til operatøren eller grunnlaget av brukerens samtykke. Rettsgrunnlaget for hver behandlingsoperasjon spesifiseres separat i hvert enkelt tilfelle.

 

Uavhengig av de nedenfor nevnte slettedetaljene for alle individuelle databehandlingsmetoder, er sletting utelatt i den grad bruk av personopplysninger til annen lovlig behandling (f.eks. egenpromotering) er tillatt i samsvar med denne personvernerklæringen.

 

 1. Nettsidepresentasjon, datasikkerhet, SSL-kryptering

 

Operatøren lagrer følgende data hver gang en bruker går inn på denne nettsiden: nettsted som er åpnet, fil forespurt, nøyaktig dato/klokkeslett, mengde data overført, varsel om vellykket henting, nettlesertype/versjon, operativsystem, tidligere besøkt side og IP-adresse .

 

Data som samles inn tjener til å sikre en problemfri drift av nettstedet vårt, ytterligere forbedring av vårt tilbud, statistiske evalueringer samt beskyttelse mot og dokumentasjon av cyberangrep osv. Nettstedsoperatøren forbeholder seg retten til å sjekke serverloggfilene på en senere tidspunkt i tilfelle det er bevis for ulovlig bruk.

 

Disse databehandlingshandlingene finner sted basert på en overveiende legitim interesse (Art. 6 (1) (f) GDPR) til nettstedoperatørene. Formålet med databehandling er å tilby nettstedet effektivt og sikkert og å avverge aktuelle eller potensielle trusler. Brukerens IP-adresse vil bli slettet 1 måned etter siste besøk på den respektive nettsiden.

 

I tillegg brukes også informasjonskapsler når du besøker nettsidene våre (se punkt 11. Informasjonskapsler).

Operatørene av nettsidene setter opp riktige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre sikkerheten til dine data.

 

iSky AS er leverandør av vedlikehold av nettsiden og behandler av personopplysninger på www.jvb.not og www.jotunheimentravel.com.

 

Til dette formålet bruker nettstedoperatørene SSL-kryptering – blant annet. Alle data som du vil overføre til disse nettstedene – i løpet av forespørsler eller pålogginger – kan ikke leses av tredjeparter takket være SSL-kryptering. Du gjenkjenner slike krypterte tilkoblinger på grunn av URL-prefikset “https://” i sidelenken i nettleserens adresselinje. Ukrypterte sider identifiseres med “http://”.

 

Vi vil imidlertid påpeke at dataoverføring via Internett (f.eks. ved kommunikasjon via e-post) alltid kan ha sikkerhetshull. Fullstendig beskyttelse av dine overførte data mot uautorisert tilgang fra tredjeparter er ikke mulig.

 

 1. Forespørsel/kontaktskjema

 

Ved kontakt med operatøren via vårt forespørsel/kontaktskjema behandles følgende brukerinformasjon for å håndtere forespørselen og svare på eventuelle oppfølgingsspørsmål som måtte oppstå: hilsen, for- og etternavn, e-postadresse, telefonnummer, adresse, postnummer og land. I tillegg behandles også andre spesifiserte data om forespørselen (f.eks. oppholdsperiode, type overnatting, aktivitet, pakke). Alle innsamlede personopplysninger vil bli slettet av operatøren innen 12 måneder etter at forespørselens behandling er fullført.

 

Hvis du frivillig gir oss “sensitive” (spesielle kategorier av personopplysninger i betydningen av Art. 9 GDPR) data (f.eks. eksisterende allergier eller din religiøse bekjennelse), vil dette kun gjøres på grunnlag av ditt eksplisitte samtykke til data behandling med det formål å håndtere forespørselen din. Dette samtykket kan når som helst tilbakekalles ved å sende melding til JVB ([email protected]).

 

Personopplysninger utlevert av brukeren vil kun bli behandlet av operatøren i den grad det er nødvendig for behandling av gjeldende forespørsel og/eller levering av den forespurte tjenesten. I følge art. 6 (1) lit. b GDPR, disse databehandlingsoperasjonene er nødvendige for å oppfylle kontrakten eller for å utføre pre-kontraktuelle tiltak.

 

Dersom det foreligger en juridisk eller forskriftsmessig forpliktelse, vil data også bli overført til offentlige myndigheter (Art. 6 (1) lit. c GDPR).

 

 1. Konkurranser

 

Når du deltar i konkurranser og premiespill organisert av nettsidene, vil følgende personopplysninger samles inn: hilsen, for- og etternavn, e-postadresse, adresse, telefonnummer, land og fødselsdato.

 

Disse dataene behandles av de respektive operatørene for administrasjon og behandling av premiespillet (spesielt for tildeling av forespørsler om premiespilldeltakelse og for fastsettelse og varsling av vinnere). De lagres så lenge premiespillet varer og – for behandling av eventuelle fortjeneste- og skadekrav som måtte oppstå – i maksimalt 40 måneder deretter før de slettes.

 

Ved vinnende premie samtykker deltakeren i at hun/han utpekes og offentliggjøres som vinner og at det tas et bilde når premien overleveres – som kan brukes og publiseres av arrangøren av premietrekningen . Dette samtykket til databehandling og publisering kan tilbakekalles av deltakeren i premiespillet når som helst før meldingen om premien ved å kontakte den respektive ansvarlige parten. Et tiltak som avslutter deltakelsen i premiespillet umiddelbart. Premiespillet kan bare gjennomføres på grunnlag av passende markedskommunikasjon mellom konkurransen og vinneren; Av denne grunn aksepterer deltakeren i premiespillet passende databehandlingstiltak og publisering av bildet sitt, som hovedsakelig er i JVB’s interesse.

 

Dersom det foreligger en juridisk eller forskriftsmessig forpliktelse, vil data også bli overført til offentlige myndigheter (Art. 6 (1) lit. c GDPR). Hvis det er nødvendig eller nyttig for levering eller bestillingsbehandling, vil personopplysninger også delvis bli videresendt til tredjeparts tjenesteleverandører (f.eks. leveringstjenester).

 

På grunnlag av et eget samtykke kan også markedsføringsrelatert behandling av oppgitte personopplysninger finne sted. I dette tilfellet mottar deltakeren vårt nyhetsbrev og direkte markedsføringstiltak kan finne sted (se 07. Nyhetsbrev og 08. Direktemarkedsføring). Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til behandling av dataene dine for dette formålet ved å sende en e-post til [email protected].

 

 

 1. Nyhetsbrev

 

Hvis en bruker abonnerer på operatørens nyhetsbrev, samles og behandles personopplysningene til brukeren – hilsen, for- og etternavn og e-postadresse. Etterpå mottar brukeren regelmessig en personlig e-postmelding skreddersydd til hans preferanser, som inneholder informasjon og aktuelle tilbud fra operatøren (nyhetsbrev). Generelt utføres administrasjonen av e-postmarkedsføring sentralt av JVB som en del av felles informasjonsbehandling. Ved å abonnere på nyhetsbrevet godtar brukeren at personopplysninger kan brukes til regelmessig utsendelse av nyhetsbrevet i henhold til art. 6 (1) tente en GDPR.

 

Hvis du registrerer deg for nyhetsbrevet på nett, vil vi lagre IP-adressen til datasystemet som ble brukt ved registreringsøyeblikket samt nøyaktig dato og klokkeslett for registrering. Denne prosedyren er nødvendig for å dokumentere ditt samtykke og dermed oppfylle personvernforpliktelsene til den ansvarlige.

 

Våre nyhetsbrev bruker et standard sporingssystem. Ved å bruke en innebygd sporingspiksel kan vi oppdage om og når en e-post ble åpnet av brukeren og hvilke lenker i e-posten som ble åpnet. Denne informasjonen blir evaluert av våre eksperter for å optimalisere leveringen av nyhetsbrev og for å bedre tilpasse innholdet i fremtidige nyhetsbrev til dine favorittinteresser. Disse personopplysningene vil ikke bli utlevert til tredjeparter.

 

Brukeren kan når som helst melde seg av nyhetsbrevet. På slutten av hvert nyhetsbrev finner du en lenke som lar brukeren melde seg av tjenesten. Alternativt kan brukeren også sende en tilsvarende e-post til [email protected]. Etter avmelding av nyhetsbrevet vil personopplysningene til brukeren umiddelbart slettes fra nyhetsbrevsystemet.

 

 1. Direkte markedsføring

 

I tillegg til å sende ut nyhetsbrev basert på et tilsvarende samtykke, forbeholder operatøren seg retten til å behandle kundedata i forbindelse med utsendelse av tilbud og informasjon vedrørende tjenester og tilbud fra operatøren per post eller e-post for egne reklameformål: hilsen , for- og etternavn, e-postadresse, telefonnummer, adresse, land. Du kan når som helst tilbakekalle behandlingen av personopplysninger for dette formålet, enten når du legger inn dine data eller ved å sende en e-post i etterkant til [email protected].

 

 1. Deling av data

 

Vi forbeholder oss retten til å dele akkumulerte, generell-demografiske data med våre partnere – dette er gyldig for innsamling i forbindelse med bruk av våre tilbud og tjenester i anonym form for statistiske formål. Slike data inneholder ingen personlig identifiserbar informasjon.

 

 1. Undersøkelser, Midlertidige handlinger

 

I løpet av midlertidige handlinger (f.eks. gjesteundersøkelser) behandles personopplysninger av operatøren. Deltakelse i disse handlingene er frivillig, derfor kan brukeren selv bestemme om han vil avsløre personlig informasjon eller ikke. Personopplysninger (som navn, e-postadresse, telefonnummer), demografiske data (f.eks. postnummer, aldersgruppe) eller andre data kan bli påvirket her.

 

Data brukes til å tilby den forespurte tjenesten til besøkende på nettstedet. Alle personopplysninger som samles inn brukes på grunnlag av vår legitime interesse (Art. 6 (1) lit. f GDPR) for å ytterligere forbedre både nettstedet vårt og tjenestene våre. Så langt det er mulig ved å ta hensyn til det respektive behandlingsformålet, foregår anonym eller pseudonymisert databehandling. I denne sammenhengen har du rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger av årsaker som oppstår fra din spesielle situasjon; Ta kontakt med oss ​​ved å sende en e-post til [email protected].

 

 

 1. Informasjonskapsler

 

Informasjonskapsler er deler av informasjon som lagres av en bestemt nettside på brukerens enhet. Formålet med informasjonskapsler er å lagre informasjon og gi tilgang til den på et senere tidspunkt. Informasjonskapsler kan ikke brukes til å lese andre data på brukerens enhet. Spesielt bruker nettsteder informasjonskapsler for å gjenopprette sine tidligere brukerpreferanser, spore historien til brukerhenvendelser eller analysere brukeratferd nøyaktig.

 

Bruk av nettstedet er også mulig uten informasjonskapsler. Brukeren kan deaktivere lagringen av informasjonskapsler i nettleseren, begrense dem til bestemte nettsteder, eller sette nettleseren til å varsle hver gang en informasjonskapsel lagres. Brukeren kan slette informasjonskapslene når som helst fra enhetens harddisk ved å tilpasse personvernfunksjonene/innstillingene til nettleseren. I dette tilfellet kan funksjonaliteten og brukervennligheten til nettstedet være begrenset.

 

Det juridiske grunnlaget for databehandling i sammenheng med informasjonskapsler dannes ved samtykke fra brukeren via informasjonskapselbanneret (Art. 6 (1) lit en GDPR). Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til behandling av dataene dine for dette formålet ved å endre innstillingen for informasjonskapselbanneret eller ved å sende en e-post til [email protected].

 

Nedenfor finner du en liste over alle informasjonskapsler som brukes på denne nettsiden:

 

I tillegg brukes informasjonskapsler også gjennom flere plugins for sosiale medier (se 14. Plugins for sosiale medier) samt nettanalyse- og annonseverktøy (se 16. Nettanalyse og annonseverktøy).

 

 1. Nettanalyse og annonseverktøy

 

Personvernerklæring for bruk av Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettstedsanalysetjeneste levert av Google Inc. (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics bruker informasjonskapsler som muliggjør en analyse av hvordan en person bruker nettstedet.

Alle data generert av informasjonskapselen om bruken av denne nettsiden (inkludert brukerens IP-adresse) overføres til en Google-server i USA og lagres der. Det er tatt en spesifikk “Adequacy Decision” fra EU-kommisjonen for overføring av personopplysninger til USA.

 

Google vil, på vegne av operatøren, bruke alle data som sendes inn med det formål å evaluere personens bruk av nettstedet, utarbeide rapporter om nettstedets aktivitet og tilby andre tjenester knyttet til nettstedets aktivitet og internettbruk. Google kan også videresende denne informasjonen til tredjeparter hvis loven krever det, eller hvis slike tredjeparter behandler informasjonen på Googles vegne.

 

 

I tilfelle aktivering av IP-anonymisering på denne nettsiden, vil Google kutte IP-adressen din innenfor EU eller i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli overført til en Google-server i USA og avkortet der. IP-anonymiseringen er aktiv som standard på denne nettsiden.

 

Brukeren kan nekte bruk av informasjonskapsler innenfor rammen av Google Analytics ved å velge riktige innstillinger i nettleseren. I dette tilfellet kan det imidlertid hende at den fulle funksjonaliteten til denne nettsiden ikke er tilgjengelig. Videre kan brukeren forhindre Googles innsamling og bruk av data generert av informasjonskapselen og relatert til bruken av nettstedet (inkludert IP-adressen) ved å laste ned og installere følgende nettleserplugin tilgjengelig på https://tools.google.com/ dlpage/gaoptout?hl=no.

 

For mer detaljert informasjon om Google Analytics sine vilkår for bruk og databeskyttelse/personvern, gå til http://www.google.com/analytics/terms/gb.html

 

 1. Google remarketing

 

Denne nettsiden bruker Google Remarketing. Google Remarketing er en annonsetjeneste levert av Google Inc., som målretter spesifikke annonser til tidligere besøkende på nettstedet.

 

Tredjepartsleverandører, inkludert Google, plasserer annonser på nettsteder på internett. De bruker informasjonskapsler for å plassere annonser basert på brukerens tidligere besøk på denne nettsiden. Brukere identifiseres igjen gjennom informasjonskapsler som lagres i nettleseren. Ved hjelp av slike informasjonskapsler analyseres bruken av nettstedet i detalj og brukes deretter til spesifikke produktanbefalinger og interessebasert annonsering.

 

 

Hvis brukere ikke ønsker å motta interessebasert annonsering, kan de endre innstillingene i Ads Preference Manager for å deaktivere informasjonskapsler via Google og justere annonser i Google-nettverket ved å åpne Opt Out-siden i Googles annonseinnstillinger. Alternativt kan brukere deaktivere bruken av informasjonskapsler fra tredjepartsleverandører ved å åpne Consumer Opt Out-siden til Network Advertising Initiative eller ved å deaktivere bruken av informasjonskapsler i nettleseren.

 

Mer detaljert informasjon: https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=no

 

 1. Facebook tilpassede målgrupper

 

Vi bruker på nettsiden vår funksjoner til Facebook, et sosialt medienettverk fra selskapet Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Hvilke funksjoner (sosiale plug-ins) Facebook tilbyr, kan du lese på https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

 

Ved å besøke nettsiden vår kan informasjon overføres til Facebook. Hvis du har en Facebook-konto, kan Facebook matche disse dataene med kontoen din. Hvis du ikke ønsker det, vennligst logg ut fra Facebook.

 

Retningslinjene for databeskyttelse, hvilken informasjon Facebook samler inn og hvordan de bruker dem finner du på https://www.facebook.com/policy.php.

 

Denne nettsiden bruker Facebook Custom Audiences. Facebook Custom Audiences er en reklametjeneste som eies av Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, som målretter spesifikke annonser direkte til tidligere besøkende på nettstedet.

Facebook bruker informasjonskapsler for å legge ut annonser basert på tidligere besøk på denne nettsiden av brukeren. Identifikasjonen av brukeren utføres ved bruk av informasjonskapsler som er installert og lagret i 90 dager i brukerens nettleser.

 

Informasjonskapsler forenkler analysen av brukeratferd under besøk på nettsiden og brukes deretter til målrettede produktanbefalinger og interessebasert annonsering.

Hvis brukere ikke ønsker å motta interessebasert annonsering på Facebook, kan de melde seg av her: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

 

https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience

 

 1. Lagring og utlevering av personopplysninger

 

Personopplysningene som er registrert i skjemaer på våre nettsider er ikke tilgjengelige for andre besøkende på nettstedet. Dataene deles ikke med en tredjepart med mindre dette er nødvendig for å levere tjenesten som er bestilt eller om du har samtykket til dette ved utfylling av skjemaet. JVB selger ikke dataene dine til tredjeparter.

 

Dataene som er registrert i skjemaer på www.jvb.no og www.jotunheimentravel.com lagres av JVB og brukes ikke til andre formål enn det skjemaet gjelder. Dataene deles ikke med en tredjepart med mindre dette er nødvendig for å levere tjenesten som er bestilt eller om du har samtykket til dette ved utfylling av skjemaet.

 

Data registrert i forbindelse med bestilling på www.nor-way.no (bestilling av buss-, båt- og snøbusserbilletter) vil bli håndtert fra No-Way. Vennligst sjekk Nor-Ways personvernerklæring om hvordan dataene dine vil bli behandlet og til hvilket formål: https://www.nor-way.no/no/om-oss/privacy-policy/.

 

Data registrert i forbindelse med bestillinger på www.jotunheimentravel.com lagres av Adventure Tech AS i bookingsystemet Bilberry. Hvis du har bestilt en tjeneste levert av en tredjepart (f.eks. hotellovernatting eller en sightseeingtur), vil dataene bli delt med den relevante tjenesteleverandøren. Disse dataene vil kun bli brukt i forbindelse med din bestilling og ikke til andre formål. Utover dette deles ikke dataene med en tredjepart med mindre du har samtykket til dette ved utfylling av skjemaet.

 

 1. Søk på nettsiden

 

Nettsøk som brukes på nettstedet samles inn og lagres i Google Analytics. Hensikten med å lagre disse er å kunne bruke data om hva brukerne søker etter for å tilpasse innholdet på nettsidene og forbedre søkefunksjonen. Ordene/begrepene som brukes i nettsøkene kan ikke kobles til andre data om brukeren som har utført søket.

 

 1. Den registrertes rettigheter inkluderer

 

 • Du har rett til å kreve begrensning av behandlingen.
 • Du har rett til å protestere mot behandlingen.
 • Du har rett til datamobilitet.
 • Du har rett til å klage til Datatilsynet (DPA).
 • Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

Har du spørsmål angående tilgang til og/eller retting eller sletting av personopplysninger, vennligst kontakt oss på e-post [email protected].

 

 1. Eksterne lenker

 

Noen sider inneholder lenker som fører til andre nettsteder, for eksempel for å kjøpe billetter på arrangementskalenderen, bestille et rom i en presentasjon av et hotell eller reservere bord på en restaurant. Hvis denne lenken fører til en annen nettside enn jotunheimentravel.com, er ikke JVB behandlingsansvarlig for personopplysninger på den eksterne nettsiden. I slike tilfeller er personvernreglene til det eksterne nettstedet gjeldende.

 

 1. Lenker og innebygd eksternt innhold (iframe)

 

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for nettsteder på Internett som du får tilgang til via hyperkoblinger direkte fra våre nettsider. Vi påtar oss intet ansvar for innholdet og håndteringen av dine data av de respektive nettstedoperatørene.

 

Endringer i denne personvernerklæringen

 

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen uten forvarsel. Vi anbefaler derfor at du leser denne erklæringen med jevne mellomrom.

 

Fagernes, 01.01.2023

Kontaktinformasjon:

 

AS Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap, org.no. 945968915MVA

Besøksadresse: Jernbanevegen 7, 2900 Fagernes

Telefon: +47 61 36 59 00

E-post:[email protected]