Hjem 5 Rutetider 5 Rakfiskfestivalen 5 Oslo-Bagn-Aurdal

Festivalbusser fra Oslo – Bagn – Aurdal

Bussene vil i år KUN akseptere forhåndskjøpte billetter!

Billettene kjøpes på www.nor-way.no 

Rutetabell torsdag

Fra

     

Oslo

0830

1020

1305

1505

1705

Hønefoss

0939

1137

1414

1619

1819

Nes i Ådal

1029

1227

1504

1709

1909

Tollesfrud

1043

1241

1518

1723

1923

Bagn E16

1105

1303

1540

1745

1945

Nedre Bjørgo

1114

1312

1549

1754

1954

Fagernes

1132

1330

1607

1813

2012

Fra

Fagernes

1145

1545

1905

. . .

0015

Bagn E16

1212

1612

1931

. . .

0040

Tollefsrud

1234

1634

1952

. . .

0100

Nes i Ådal

1249

1649

2008

. . .

. . .

Hønefoss

1340

1740

2058

. . .

. . .

Oslo Bussterminal

1445

1845

2200

. . .

. . .

Rutetabell fredag og natt til lørdag

Fra

      

Oslo

. . .

0830

1020

1305

1505

1705

Hønefoss

. . .

0939

1137

1414

1619

1819

Nes i Ådal

. . .

1029

1227

1504

1709

1909

Tollesfrud

0915

1043

1241

1518

1723

1923

Bagn E16

0935

1105

1303

1540

1745

1945

Nerre Bjørgo

0944

1114

1312

1549

1754

1954

Fagernes

1010

1132

1330

1607

1813

2012

Fra

Fagernes

1145

1545

1730

1905

2330

0130

Bagn E16

1212

1612

1755

1931

2355

0155

Tollefsrud

1234

1634

1817

1952

0015

0215

Nes i Ådal

1249

1649

1832

2008

. . .

. . .

Hønefoss

1340

1740

1923

2058

. . .

. . .

Oslo Bussterminal

1445

1845

2025

2200

. . .

. . .

Rutetabell lørdag og natt til søndag

Fra

      

Oslo

. . .

0830

1020

1305

1605

. . .

Hønefoss

. . .

0939

1137

1414

1705

. . .

Nes i Ådal

. . .

1029

1227

1504

1754

. . .

Tollesfrud

0925

1043

1241

1518

1808

1955

Bagn E16

0945

1105

1303

1540

1830

2015

Nedre Bjørgo

0954

1114

1312

1549

1839

2024

Fagernes

1010

1132

1330

1607

1855

2040

Fra

Fagernes

1145

1545

1730

1905

2330

0130

Bagn E16

1212

1612

1755

1930

2355

0155

Tollefsrud

1234

1634

1817

1950

0015

0215

Nes i Ådal

1249

1649

1832

. . .

. . .

. . .

Hønefoss

1340

1740

1923

. . .

. . .

. . .

Oslo Bussterminal

1445

1845

2025

. . .

. . .

. . .