Turbussjåfør, tilkallingsvikar

Vi søker tilkallingsvikarer som turbussjåfør. Som tilkallingssjåfør jobber du på timebasis og kalles inn ved behov. Stillingsprosenten er flytende og varierer ut i fra hvor mye du har lyst og mulighet til å jobbe.

Stillingen er i JVB Tur AS og vi har behov for tilkallingssjåfører ved stasjoneringsstedene våre i Oslo, Mjøsregionen og Valdres.

Ta kontakt på [email protected] eller telefon +47 99 20 80 90 dersom du har spørsmål til stillingen, eller ønsker å søke.